Individuell lönesättning

Lönepolicy

Lönepolicyn är företagets strategi för hur lönen ska stödja verksamheten och medarbetarnas utveckling. I lönepolicyn framgår vad som påverkar lön och hur den sätts. De centrala löneavtalen utgör grunden för lönepolicyn.

Att ha en tydlig lönepolicy, som tillämpas konsekvent, är det bästa för att uppnå rättvisa och jämställda löner.

Här hittar du vår broschyr kring lönepolicyns huvudpunkter.

lönepolicy broschyr