Lön sätts individuellt

Lönekriterier

Lönepolicyn konkretiseras genom ett antal lönekriterier som används vid lönesättningen för att bedöma varje medarbetares bidrag till företagets framgång. Syftet med lönekriterierna är att tydliggöra vad som påverkar lönen och hjälpa cheferna att göra bedömningen på ett enhetligt sätt.

Det behövs ofta både övergripande och personliga lönekriterier för medarbetare med kvalificerade ar­betsuppgifter inom tjänste­företag. De övergripande lönekriterierna beskriver generella krav för företagets framgång. Personliga kriterier bestäms i dialogen mellan chef och medarbetare.

Såväl de övergripande som de personliga lönekrite­rierna, och skalan för att bedöma medarbetarens bidrag, behöver justeras i takt med att verksamheten och dess behov förändras. Lönekriterierna och bedömningsskalan behöver därför ses över regelbundet.