Individuell lönesättning

Helhetsbedömning

För att sätt lön behöver chefen göra en helhetsbedömning av:

  • Om det skett någon väsentlig förändring av arbetsuppgifterna som motiverar en lönejustering
  • Medarbetarens måluppfyllelse
  • Medarbetarens bidrag vid bedömning av lönekriterierna
  • Medarbetarens löneläge i lönestrukturen
  • Andra överväganden i enlighet med företagets riktlinjer
  • Det bestämda utrymmet för löneökningar

Helhetsbedömningen leder fram till lämpliga lönejusteringar. Det kan underlätta om det finns en uppfattning om vilken löneökning som är rimlig i olika kombinationer av löneläge och bedömning enligt lönekriterierna, t.ex. såsom matrisen till höger.