Kallelse och dagordning årsstämma

Tid

Måndagen den 27 april 2015, 13.00

Plats

Almega, Sturegatan 11, Stockholm

Dagordning årsstämma

1.Upprop av närvarande medlemmar

2.Justerare

3.Justering av röstlängd

4.Verksamhetsberättelse

5.Fastställande av balans- och resultaträkning

6.Beslut med anledning av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

7.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8.Framställning från styrelsen

9.Framställning från medlemsföretag

10.Fastställande av årsavgift

11.Val av styrelse

12.Val av revisorer

13.Val av valnämnd

Anmälan görs på mail: gustav.wiel-berggren@almega.se
Motioner från medlemsföretag skickas till gustav.wiel-berggren@almega.se

Förslag till val av styrelse, valberedning och revisor

Årsstämma 2015, den 27 april i Stockholm

Förslag till styrelse:

Omval på ett (1) år: David Näslund

Omval på ett (1) år: Monica Elsinga, Katarina Andersson och Oskar Ragvald

Omval på två (2) år: Mattias Jonsson, Ola Helt och Lars-Erik Sjögren

Omval av suppleant på ett (1) år: Jenny Lundgren

(Staffan Falkengren är sedan 2014 vald på 2 år)

Förslag till valberedning:

Thomas Lundmark (omval)

Clas Ericson, sammankallande (omval)

Förslag till val av revisor:

KPMG, Kent Ekenmo, suppleant Maria Bredhammar.