Hoppa till innehåll

  • Utveckla kompetensen hos innovationskontoren vid lärosätena för stöd till tjänsteinnovationers affärsutveckling, projekthantering, riskvärdering och immateriella rättigheter. Samordningen mellan kontoren bör dessutom öka för bättre genomslag. Förmågan att lotsa tjänsteinnovatörer till relevanta aktörer i innovationssystemet måste förbättras.
  • Satsa på tjänsteinkubatorer
    Inkubatorerna ska ge tjänsteinnovationer relevant stöd vad gäller utveckling av affärsidéer, såddfinansiering och adekvat skydd. Traditionellt utformade inkubatorer stödjer utvecklingen av nya bolag baserade på främst tekniska eller naturvetenskapliga forskningsresultat. Tjänsteinnovationer ser annorlunda ut. De kan lika gärna leda till nya eller modifierade affärsmodeller, betalningssystem eller distributionssätt som inte går att patentera. Tjänsters värde och konkurrensfördel byggs upp av kompetens, unikhet och goda kundrelationer – egenskaper som är svåra att värna med patent, varumärkesrätt och mönsterskydd.