TechSverige

TechSverige är en bransch- och arbetsgivar­organisation för alla företag inom techsektorn.

Besök TechSverige

Vårt uppdrag handlar om att skapa bästa möjliga villkor för en världsledande techsektor i Sverige.

  • Vi verkar för en innovativ, attraktiv och förtroendeingivande sektor.
  • Vi driver på en samhälls­utveckling där digitaliseringens potential tas tillvara.
  • Vi arbetar för en hållbar, marknadsdriven utveckling av samhället.

Det gör vi genom att:

  • Erbjuda branschstöd, skapa arenor för erfarenhetsutbyte och dialog. Vi erbjuder service, kunskap och mötesplatser som stöttar våra medlems­företags affärer.
  • Påverka politik, regelverk och opinion. Vi driver medlems­företagens prioriterade frågor och synliggör det värde som vår sektor bidrar med till människor, företag och samhälle.
  • Erbjuda arbetsgivarservice och kollektivavtal. Vi är en konstruktiv part som förhandlar, ger arbetsrättslig rådgivning, utbildning, förhandlings- och tvistestöd samt agerar i övrigt för att stötta medlems­företagen i deras roll som arbetsgivare.

Bland våra över 1400 medlems­företag – som sammantaget har närmare 100 000 medarbetare i Sverige – återfinns allt ifrån små startupbolag med få anställda, till stora, multinationella företag med tusentals anställda runtom i världen.