Årsmöte i Stockholm den 30 augusti

Välkommen till årets viktigaste medlemsmöte!
Almega Tjänsteföretagens årsmöte på Kungliga Myntkabinettet torsdag den 30 augusti i Stockholm.

Här kommer du att utöver årsmötet få höra Almegas näringspolitiske chef, Andreas Åström, fråga ut riksdagskandidater om vilka av våra frågor deras parti tänker driva.

Johan Göterfelt och Stefan Koskinen kommer att berätta om Almega Tjänsteföretagens nya projekt ”Det goda tjänsteföretaget”.

Naturligtvis kommer vi även detta år äta gott och ha en trevlig stund ombord på M/S Gustafsberg VII.

Var: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6 i Stockholm
När: Torsdagen den 30 augusti, se program nedan

Ärenden

De ärenden som kommer behandlas på årsmötet framgår av föredragningslistan. Förslag till stadgändringar bifogas, se bilaga 1 och bilaga 2, samt Årsredovisning 2017.

Utöva rösträtt

För att kunna upprätta röstlängd vill vi påminna om stadgarnas bestämmelser som säger att medlem som önskar utöva rösträtt för egen del eller som ombud för annan medlem, ska göra anmälan till Almega Tjänsteföretagens kansli i Stockholm minst tre dagar före mötet och bifoga fullmakt i det fall man önskar företräda annan medlem (blankett att utöva rösträtt anmalan-om-rostratt-tj-ftg).

Förslag till val

Eventuella förslag till val ska senast den 22 augusti meddelas valnämnden;
Erik Svensson att: Stefan Koskinen, Almega AB, Box 55545, 102 04 Stockholm

Preliminärt program

13.00          Kaffe och registrering
13.30          Årsmötets öppnande
14.30          Paus med kaffe/the mm
14.50          Almega Tjänsteföretagens ordförande inleder seminariet
15.00          Val 2018 – Vad säger partierna om våra frågor
16.00          Almega Tjänsteföretagens nya projekt ”Det goda tjänsteföretaget”
16.30          Drink och mingel på Myntkrogen
17.15          Promenad till båt
17.30          Avfärd med M/S Gustavsberg VII från Skeppsbron nedanför Slottsbacken
20.30          Åter i hamn vid Nybrokajen, kajplats 8 i Nybroviken

Aktivitet och middag

Deltagande i årsmötet med efterföljande båtfärd och middag är kostnadsfritt.

Formell kallelse och årsmöteshandlingar

Formell kallelse inklusive årsmöteshandlingar skickas ut tidigast 30 dagar före årsmötet och senast 10 dagar innan årsmötet i enlighet med Almega Tjänsteföretagens stadgar.

Frågor

Frågor om årsmötet ställs till Anne Callvik, eller Stefan Koskinen.
Med vänlig hälsning

Stefan Koskinen
Förbundsdirektör och VD
Almega Tjänsteföretagen

För anmälan – kontakta Anne Callvik

Kontaktperson

Stefan Koskinen

Förbundsdirektör, Chef för Arbetsgivarsamverkan
+46 8 762 70 45
+46 73 984 81 45
Skicka ett mail