Säkerhets­företagen

Almega Säkerhetsföretagen är en bransch inom Almega. Branschen består av företag specialiserade på bland annat larm, säkerhetsteknik och brandskydd. För våra företag är säkerhetstänket alltid i fokus och tillsammans skapar våra medlemsföretag ett tryggare Sverige!

Kollektivavtal

Ett medlemskap i Almega Säkerhetsföretagen innebär automatisk bundenhet av branschens kollektivavtal. Genom att teckna kollektivavtal uppnås fredsplikt för medlemsföretagen samtidigt som avtalen kompletterar lagstiftning och anpassas efter säkerhetsbranschens behov. I händelse av konflikt mellan parterna innebär medlemskapet rätt till ersättning ur Svenskt Näringslivs konfliktfond.

Medlemsservice

Genom en rikstäckande service och med hjälp av vår breda expertkunskap är Almega den samlande kraften i tjänstesektorn såväl i arbetsgivarfrågor som i gemensamma näringspolitiska frågor. Här finns en gedigen erfarenhet av de frågor som säkerhetsföretagen tampas med. Vi vet hur var­da­gen ser ut med anställningar, lönediskussioner, uppsäg­ningar och arbetsmiljö­frågor. Medlem i Almega Säkerhetsföretagen har tillgång till ett antal kontakt­per­soner med särskild kunskap inom avtalsområdet. Våra förhandlare och experter är placerade i hela landet. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm medan vi har lokalkontor i Göteborg, Malmö, Växjö, Linköping, Örebro, Sundsvall, Umeå, Skellefteå och Luleå. Den lokala närvaron är en mycket uppskat­tad del av vår dagliga service.

Vår arbetsgivarservice är omfattande och utgörs främst av rådgivning, biträde vid förhandlingar och domstolsprocesser samt utbildningar. På hemsidan återfinns Arbetsgivarguiden som utgör själva kärnan i kunskapsbanken. Medlemmarna har fri tillgång till sina kollektivavtal med kommentarer, till mallar och blanketter, till lönestatistiken samt till våra policy­doku­ment. Vidare finns checklistor, AD-domar, information etc. Almegas telefonjour har öppet alla vardagar mellan kl 08.30 och 17.00. Här besvaras frågor via telefon eller mail. Såväl arbetsrättsliga nyheter av allmän karaktär som mer specifika frågor för säkerhetsbranschen förmedlas genom våra AG-nytt.

Vi har en expertenhet bestående av arbetsrättsjurister, experter på arbetsmiljö, lönebildnings­specialister samt en expert på pensions och för­säk­ringsfrågor. Skulle tvist uppstå företräder vi medlemmarna vid förhandling med fack eller arbetstagare samt i domstolsärenden.

Almegas medlemmar rapporterar in sina löner via ett enkelt verktyg. Genom medlemskapet får alla tillgång till lönestatistik uppdelad per bransch, yrkesroll eller region. Lönestatistiken omfattar hela tjänstesektorn varför den även ger en bra bild av företagets löneläge i ett vidare perspektiv.

Vi erbjuder utbildningar av olika längd inom arbetsrätt, arbetsmiljö och löne­bild­ning. Alla våra kurser finns samlade i en utbildningskatalog som ges ut årligen. För de som vill genomföra en utbildning för medarbetarna i företaget genomförs utbildning direkt ute på företaget av våra duktiga utbildare.

Styrelse

För att ta tillvara branschens intressen i arbetsgivarfrågor finns en branschstyrelse som består av representanter från medlemsföretagen. Styrelsen väljs av medlemsföretagen i branschen på ett årsmöte. Styrelsen utgör förhandlingsdelegation vid branschavtalsförhandlingar om löner och allmänna anställningsvillkor.

Styrelsearbetet är för tillfället under uppbyggnad. Så snart en ny styrelse är tillsatt kommer den publiceras här. Är du intresserad av att ingå i styrelsen? Hör av dig till någon av branschens kontaktpersoner!

Kontaktperson

Peter Lindgren

Arbetsrättsjurist, Förhandlare/Rådgivare
+46 8 762 6993
+46 70 345 6993
Skicka ett mail