Kompetensfrågor

En av järnvägens framtidsfrågor är hur vi ska kunna få rätt och tillräcklig kompetens till sektorn. Det handlar både om att öka rekryteringsbasen till våra yrken, och att se till att de yrkesutgångar som finns inom gymnasieskola, yrkeshögskola och högskola kan fylla de behov som branschen har.

Här lägger vi ut information om det arbete som görs inom och utanför branschen inom de områden som är aktuella. För närvarande är arbetet med Skolverkets nationella programgrupp för gymnasieskolans El- och energiutbildning aktuell. Där återfinns järnvägens el- och signalutbildning. Inom Yrkeshögskolan utbildas lokförare.

När det gäller gymnasieskolan deltar Almega i det Nationella programrådet för GY2011, den nya gymnasieskolan. Programrådets kompetens efterfrågas också av Högskoleverket i och med yrkeslärarutbildningen också kommer att förändras.

För lokförarutbildningarna sker de på ett flertal platser i landet. Utbildningarna är både på 40 veckor (Järnvägsskolan) och 60 veckor (TCC). För att branschen ska få bra kompetens och undvika att det blir brist på lokförare, är det viktigt att så kallade LIA-platser ställs till förfogande (Lärande i Arbetet).