Järnvägsinfrastruktur – information från branschen

Almega – järnvägsinfrastrukurföretags arbetsgivarorganisation – erbjuder medlemsföretagen bästa kompetens, service och utvecklingskraft i arbetsgivarfrågor. Som medlem har du alltid tillgång till aktuell arbetsgivarinformation på webben.

Medlemmar är företag som bedriver järnvägsinfrastrukturarbeten vid nyanläggande, byggande, drift och underhåll, service och reparation av järnvägar, spårvägar och tunnelbanor och därmed sammanhängande verksamheter.

Kompetensfrågor