Almega Samhall­förbundet

Almega Samhall­förbundet är en renodlad arbetsgivar­organisation och arbetar uteslutande med arbetsgivarfrågor och arbetsgivarservice.

Besök Samhall.se

Almega Samhall­förbundet är det minsta förbundet inom förbundsgruppen Almega. Samhall­förbundet tecknar kollektivavtal för både arbetare och tjänstemän.

Förbundet har en medlem – Samhall AB – som med sina drygt 20 000 anställda på mer än 250 orter i landet är ett av Sveriges största företag.

Samhall AB är ett aktiebolag som ägs av svenska staten till 100 procent. Samhalls huvuduppgift är att skapa utvecklande jobb åt personer som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Verksamheten ska anpassas till förutsättningarna hos personerna med funktionsnedsättning och bedrivas enligt affärsmässiga principer och på marknadens villkor, så att övrigt näringsliv inte utsätt för osund konkurrens.
Mer information om Samhall och deras verksamhet hittar du på samhall.se.

Almega Samhalls­förbundets styrelse (vald i maj 2017)

Monica Höglind, Samhall AB, ordförande
Mats Eliasson, Samhall AB, vice ordförande
Åsa Berg, Samhall AB
Åsa Ramel, Almega Samhall­förbundet
Irene Olsson, Samhall AB
Janeric Agnemyr, Samhall AB
Åsa Suuronen, Samhall AB

Läs Almega Samhall­förbundets stadgar (word)