Flexpension för dig som är anställd

 

När arbetsgivaren bestämt att de anställda kan avstå från avsättningen till flexpension är det den anställdes beslut att välja. Att avstå från flexpension ger effekter som påverkas av flera olika faktorer och antaganden. Det är därför svårt att ge enkla svar. Den här sidan vänder sig främst till dig som får möjligheten att välja.

Vårt pensionssystem

För att kunna förhålla sig till möjligheten att avstå från flexpension är det viktigt att förstå hur vårt pensionssystem fungerar.

Vårt pensionssystem består av tre delar:

  • allmän pension
  • tjänstepension
  • privat pensionssparande

Allmän pension

Den allmänna pensionen är lagstadgad. Varje år avsätts 18,5 % av den pensionsgrundande inkomsten till den allmänna pensionen som består av inkomstpension, premiepension och garantipension. Du kan själv bestämma hur premiepensionen förvaltas.

Den allmänna pensionen tjänas in på lön upp till 8,07 inkomstbasbelopp (41 359 kr/mån under 2017). Lön därutöver ger inte rätt till allmän pension. Hur stor den allmänna pensionen blir beror på många faktorer, t.ex. livsinkomst, hur premiepensionen förvaltats och när pensionen tas ut. Den individuella skillnaden är stor. I det orangea kuvertet från Pensionsmyndigheten och på www.minpension.se kan du se en prognos över din allmänna pension.

Tjänstepension

Tjänstepension är en kollektivavtalad förmån som arbetsgivaren betalar. De flesta tjänstemännen omfattas av ITP-planen som innehåller två avdelningar:

  • ITP1 som är en premiebestämd plan. Tjänstepensionen bestäms av hur stort pensionskapitalet är när man går i pension. De premier som betalas in och hur de förvaltas avgör hur stor den framtida pensionen blir.
  • ITP2 som är en förmånsbestämd plan med en premiebestämd del, ITPK. Tjänstepensionen bestäms utifrån en procentsats av den lön man har när man går i pension, hur länge man arbetat och hur stort kapitalet i den premiebestämda delen ITPK är.

Om du har ITP kan du se en prognos över din tjänstepension i det röda kuvertet från Collectum eller på www.minpension.se.

Arbetsgivaren betalar premier till ITPs tjänstepension från den månad man fyller 25 år och fram till månaden före man fyller 65 år. Den som är född 1979 eller senare omfattas av ITP1. Den som är född 1978 och tidigare har ITP2 om företaget inte vid inträdet i kollektiv­avtalet valt att tillämpa ITP 1 för alla anställda oavsett födelseår.

Privat pensionssparande

Det finns olika sätt att själv spara till sin pension. Innan avdragsrätten togs bort var det vanligt med privata pensionsförsäkringar. Nu erbjuds främst andra sparformer för det privata pensionssparandet.

Det egna pensionssparandet kan även ske genom löneväxling inom ramen för Flexpension i Tjänste­företag eller genom ett fristående system som företaget erbjuder. Det betyder att arbetsgivaren betalar in mer till tjänstepensionen.

Att tänka på inför valet att avstå från flexpension

Det kan vara svårt att välja mellan en kompletterande pensionspremie eller lönehöjning. Om det är en tröst så handlar det ändå om att välja mellan två bra alternativ.

Här försöker vi beskriva några av de faktorer som kan påverka valet. Det är viktigt att beslutet att avstå är den anställdes egna val. Den som inte gör något val får flexpensionspremien automatiskt. Vi går igenom följande faktorer: