EU

EU – ett attraktivt Europa

 

EU måste vara en attraktiv plats för talanger och teknik­utveckling.
För det är den kunskapsdrivna ekonomin som finansierar välfärden och säkerställer européernas levnadsstandard.
Vi vill att EU överlåter åt medlemsländerna att ta initiativ inom den sociala pelaren,
och inte driver initiativ på EU-nivå inom områden där medlemsländerna har beslutsmakten.

Vi vill också att EU underlättar de globala värdekedjorna genom att:

  • Främja den fria rörligheten för tjänster och personer.
  • Ingå i den digitala transformationen.
  • Reducerar antalet regler som företag har att förhålla sig till.