EU

Den sociala pelaren

Den 17 november står Sverige tillsammans med EU-kommissionen värd för ett informellt EU-toppmöte i Göteborg. Ämnet är sociala frågor, men den viktigaste frågan är kanske om det över huvud taget är något EU ska ägna sig åt?

Under hösten belyser Almega och Svensk Tidskrift, i en artikelserie, förslaget om den sociala pelaren som har kallats Europasamarbetets nästa steg. Vi bjuder in till debatt om Den sociala pelaren, dess möjligheter, begränsningar och risker, i förhoppning om att vi alla ska hinna bli lite klokare innan den 17 november.

Det är de arbetsrättsliga förslagen i den Sociala pelaren som orsakar mest kontrovers. Vad innebär egentligen ”rätt till skälig arbetslöshetskassa” och pensioner? Vad är ”en lön som garanterar en anständig levnadsstandard”? Och var sätter man gränsen för en eventuell minimiinkomst? Leder det till att vi får mer lagstiftning på svensk arbetsmarknad istället för att parterna regler genom avtal?

Föreslaget till social pelare skulle leda till mer regelkrångel för företag, minskad tillväxt och färre arbetstillfällen i EU och Sverige. Det riskerar även leda till att den svenska arbetsmarknadsmodellen där fack och arbetsgivare gör upp om villkoren på arbetsmarknaden går i graven och ersätts med lagstiftning.