Almega Asylboendeföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för asylboendeföretag.

Almega Asylboendeföretagen är en ideell förening inom Almega Tjänsteföretagen som organiserar företag som bedriver boenden för asylsökanden i Sverige.  Almega Tjänsteföretagen tecknar kollektivavtal för Asylboendebranschen och som medlem får du råd och stöd i bl a arbetsrättsliga frågor som en del av vår medlemsservice. 

 

Almega Asylboendeföretagen har till uppgift att arbeta med flertalet branschfrågor som exempelvis:

 • Att bevaka/påverka myndigheternas regler och andra närings­politiska frågor som berör branschen.
 • Att vara branschens språkrör i gemensamma frågor och därmed verka för att utveckla de förutsättningar som påverkar medlems­företagens villkor.
 • Att arbeta för att skapa bra villkor och förutsättningar för effektivitet och lönsamhet.
 • Att verka för upprätthållande av hög standard och hög etik inom branschen.
 • Att genom information till allmänhet, företag och myndigheter arbeta för vidgad kunskap och kännedom om branschen och dess betydelse.

Tveka inte att höra av dig med frågor och funderingar, se kontaktuppgifter nedan. Mer information om styrelse, stadgar, etiska regler mm hittar du i den högra spalten.

Är du intresserad av att bli medlem?
Information om medlemskap, avgiftsmodell mm hittar du i den högra spalten.

 


Almega Asylboendeföretagen

Branschförening för asylboendeföretag bildas.

Efter ett initiativ från Almega och några asylboendeföretag inbjöds alla hos Migrationsverket registrerade företag som bedriver boenden för asylsökanden i Sverige, in till ett informationsmöte på Almega i Stockholm den 8 juni 2015. Värd för detta möte var Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen samt Karin Welin, styrelseledamot i Välkommengruppen i Götaland AB. Detta första möte slutade med att den samlade gruppen på drygt 50 personer enades om det gemensamma intresset i att starta en branschförening och ett uppstartsårsmöte hölls i direkt anslutning till informationsmötet.

Syftet med den nya branschföreningen är bland annat att verka för upprätthållandet av god standard samt hög etik inom branschen samt att samla hela branschen kring de frågor som berör och är väsentliga för en fortsatt sund tillväxt. Dessutom att genom information till allmänheten, företag och myndigheter ge en vidgad kunskap om branschen.

Almega Asylboendeföretagens styrelse
Styrelse vald på årsmötet 2016 för perioden fram till nästa ordinarie årsmöte:

 • Karin Welin (ordförande) - Välkommengruppen i Götaland AB
 • Harry McNeil, Hero Sverige AB
 • Jan Känngård, Hmo.nu Omsorg AB
 • Josef Tapper, Perfugium AB
 • Linda Halla Andreasson, Sportsbaren Arena Halmstad AB
 • Pierre Heramb, Phima Care AB 

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta ordförande Karin Welin,
mobil 070-522 2560 eller e-post: karin.welin@valkommengruppen.se