Varsel om konfliktåtgärder - Tjänstemannavtalet

Fackförbundet Unionen varslade idag, måndagen den 28 maj, Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen, om strejk på tio företag på Tjänstemannaavtalet.

Konflikten träder i kraft den 7 juni kl 12.00 för de företag som berörs. De har underrätttats särskilt. Om ditt företag inte fått något annat meddelande från oss är ditt företag inte berört av varslet. De tio varslade företagen sysselsätter sammanlagt cirka 1 500 av områdets 28 000 anställda tjänstemän.

Bakgrunden är följande:

Arbetsgivarna är beredda att acceptera den norm som industrin och facken kom överens om för 2012 som innebär en lönehöjning om 2,6 procent. Det är det som statliga Medlingsinstitutet brukar kalla för ”märket”.

Problemet är att Unionen kräver att den utfästelse i föregående avtalsrörelse - om att följa utvecklingen inom industrin om kompetenskonton - ska omvandlas till ytterligare 0,2 procent i generella löneökningar. Detta trots att frågorna om kompetensutveckling lyfts till förhandlingar mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen har för att nå en lösning i ett låst läge varit beredda att tillmötesgå Unionen och höja lönerna med dessa 0,2 procent utöver det så kallade ”märket”, dock med det rimliga motkravet att generella lönehöjningar, individgarantier, tas bort från avtalet.

–Generella lönehöjningar, där alla får lönehöjningar oavsett arbetsinsats, slår både sönder den individuella lönesättningen och minskar företagens motivation att lägga ned arbete på att utveckla lokal lönesättning, säger Almega Tjänsteföretagens förbundsdirektör Stefan Koskinen. Vi tror att både medarbetare och företag har mycket att vinna på ett modernare sätt att bestämma lön; där den anställdes prestation är det som ligger till grund för diskussionen om de individuella löneökningarna.

För att ytterligare tillmötesgå Unionen har arbetsgivarna även erbjudit att den enskilde medarbetaren som är missnöjd med sin lönerevision ska få en förstärkt rätt att med sin närmaste chef förhandla om förutsättningarna för en god löneutveckling.

– Detta har Unionen avvisat på ett mycket kategoriskt sätt och väljer nu att varsla om strejk som kan komma att bli väldigt kostsam för både företagen och de anställda, säger Stefan Koskinen.

Förhandlingarna har förts under ledning av gemensamt utsedda medlare och det är anmärkningsvärt att Unionen väljer att varsla om konflikt innan ens något bud lagts.

Om strejken utlöses innebär det att alla anställda som omfattas av kollektivavtalet, inte bara de som är uttagna i strejk, går miste om retroaktiva löneökningar från och med den 1 maj. Varje anställd förlorar i genomsnitt ca 930 kronor i samma stund som Unionen utlöser strejken och ytterligare ca 170 kronor för varje vecka konflikten pågår.