Datum avtalsförhandlingar med Kommunal

Notera att kollektivavtalet med Kommunal löper ut först den 31 oktober 2013. Avtalsförhandlingar om ett nytt kollektivavtal med Kommunal kommer att ske 18 och 19 september samt 17, 18, 28 och 31 oktober. Vårdföretagarna rekommenderar att ni avvaktar lönerevision på Kommunals område till dess att ett nytt kollektivavtal är klart.

Löneavtalen med LSR, Vårdförbundet och Vision löper på tillsvidare. Löneavtalen är sifferlösa. Företaget ska bestämma ett årligt lönerevisionstillfälle mellan 1 januari och 1 juli på LSRs, Vårdförbundets och Visions område.