Löneavtalen med Läkarförbundet

Löneavtalen med Läkarförbundet löper på tillsvidare. Löneavtalet är sifferlöst. Företaget ska bestämma ett årligt lönerevisionstillfälle mellan 1 januari och 31 december.