Välkommet beslut om visstid

Regeringen har beslutat att inte agera med anledning av EU-kommissionens kritik av anställningsskyddslagen.

Bakgrunden är att EU-kommissionen efter klagomål av TCO inledde ett överträdelseärende mot Sverige angående genomförandet av EUs visstidsdirektiv. Kommissionen  anförde att avsaknaden av en tydlig övre tidsgräns för flera på varandra följande visstidsanställningar rörande allmän visstidsanställning och vikariat, och avsaknaden av åtgärder för att förhindra missbruk av visstidsanställningar för säsongsarbete och arbetstagare som har fyllt 67 år, innebär att visstidsdirektivet inte har uppfyllts. Regeringen tillbakavisade kommissionens kritik och hävdade att de svenska reglerna sammantaget utgör ett effektivt sätt att förhindra missbruk av på varandra följande visstidsanställningar. Men i syfte att förtydliga reglerna har tidigare utarbetats förslag till ändring av anställningsskyddslagen, som dock inte genomförts i lagstiftningen.