Förhandlingsläget Utveckling & Tjänster

Förhandlingarna med Unionen är ännu inte slutförda men vi räknar med att kunna träffa ett avtal under början av juni. Vi har inga direkta förhandlingsdagar utsatta men kontakter förekommer med motparten. Även avtalsförhandlingarna med Ledarna pågår och beräknas vara klara inom närtid.