Unionen (fd SIF) tackar nej till löneökningar om 6,8 %

Trots att vi förhandlat med Unionen (fd SIF) vid ett flertal tillfällen har det inte varit möjligt att träffa nytt avtal. Idag den 29 april hade vi det sista ordinarie förhandlingstillfället.

Vi gjorde i ett tidigt skede klart för Unionen och Sveriges Ingenjörer att vi respekterar det kostnadsmärke som etablerats inom industrin – 6,8 % på tre år och en utökning av föräldralönen till sex månader.

Med Sveriges Ingenjörer träffades den 18 april ett avtal med det innehållet.

Unionen vill inte träffa ett avtal enligt ovan. De vill istället att lönerna bara ska höjas med 6,3 % och att 0,5 % ska avsättas till en komplicerad kollektiv delpensionslösning. Medieföretagen anser att det är viktigare att ha ett direkt samband mellan utfört arbete och utbetald lön. Det är sedan individen själv som får bestämma hur lönen ska användas. Vill medarbetaren avsätta pengar till ett individuellt pensionssparande finns många alternativ för detta. .

För att undvika missförstånd och felaktig ryktesspridning vill vi nu informera om var vi står.

Vi har erbjudit Unionen ett avtal som innehåller lönehöjningar om 6,8 % på tre år och en utökning av föräldralönen till sex månader. Unionen har tackat nej till detta. Vi beklagar att det dröjer och återkommer så snart något nytt finns att meddela.

Vi är tacksamma om ni sprider denna information till alla anställda.