Tillsvidareavtal klart med Vision för friskolor och fristående förskolor

Den 27 mars 2013 träffade Almega Tjänsteföretagen och IDEA ett nytt avtal med Vision avseende löner och allmänna anställningsvillkor. Avtalet är ett tillsvidareavtal vilket innebär at det löper från den 1 mars tillsvidare.

Den 27 mars 2013 träffade Almega Tjänsteföretagen och IDEA ett nytt avtal med Vision avseende löner och allmänna anställningsvillkor för friskolor och fristående förskolor. Avtalet är ett tillsvidareavtal vilket innebär att det löper från den 1 mars tillsvidare.

Avtalet innehåller inte några centralt fastställda nivåer utan bygger på helt lokal lönebildning vilket innebär att lönebildningen vilar på de lokala parterna; företaget, medarbetaren och den lokala fackliga organisationen. Löneavtalet innehåller grundläggande principer för den lokala lönebildningen och den individuella lönesättningen. Avtalet innehåller kriterier som kan användas vid lönesättningen, t ex företagets särskilda förutsättningar, medarbetarens prestation, erfarenhet och ansvar samt riktlinjer hur löneprocessen bör hanteras. Vi hänvisar i detta sammanhang till den fullständiga avtalstexten.

Löneavtalet löper under perioden 1 mars 2013 tillsvidare och lönerna höjs per den 1 mars årligen om inte arbetsgivaren och medarbetaren kommer överens om annat lönerevisionsdatum. Med hänsyn till att avtalet bygger på en årlig löneprocess så bör det finns tydliga skäl till att man frångår denna tidpunkt.

Har Ni frågor om Friskoleavtalet är Ni välkomna att kontakta oss.