Tillfällig ändring i omställningsavtalet: anställningsavtal som i en övertalighetssituation avslutas genom överenskommelse berättigar från och med nu till AGE.

TRR:s styrelse har fattat ett beslut om att godkänna dem som avslutat sin anställning genom en överenskommelse rätt till AGE.

Vid styrelsemöte den 29 augusti 2013 fattade TRR:s styrelse beslut om att godkänna dem som i en övertalighetssituation avslutat sin anställning genom överenskommelse istället för att bli uppsagd pga arbetsbrist rätt till AGE. Förutsättningen är att fack och företag är överens om att det finns en övertalighet, vilket ska styrkas med skriftlig dokumentation.

Det innebär att de som fram till nu nekats AGE men erhållit omställningsstöd på grund av att de slutat efter en överenskommelse nu kan erhålla såväl AGE som omställningsstöd.

Ändringen är tillfällig och gäller under ett år från och med den 29 augusti 2013 eller till dess parterna eventuellt gör en liknande ändring i själva avtalet i samband med de kommande förhandlingarna.

Läs mer.