Nytt kollektivavtal har träffats mellan Almega Tjänsteföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet avseende Terminalarbete

Avtalet, som löper på 36 månader (1 mars 2013 – 28 februari 2016), har ett totalt avtalsvärde på 6,8 % och innebär följande:

Löneökningar och övriga tillägg

Utgående löner för heltidsanställda höjs
- den 1 mars 2013 med 586 kr/mån,
- den 1 mars 2014 med 509 kr/mån och
- den 1 mars 2015 med 544 kr/mån.

Tarifflönerna i avtalet höjs med motsvarande belopp enligt ovan.

Beloppen proportioneras för deltidsanställda.

Övriga ersättningar och tillägg höjs med 2,60 % den 1 mars 2013, 2,20 % den 1 mars 2014 respektive den 2,30 % den 1 mars 2015.

Övrigt

Parterna enades om att anta överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och LO från den 2 april 2013 om införande av en försäkring om kompletterande föräldrapenning. Samma dag som den träder i kraft, preliminärt den 1 januari 2014, upphör kollektivavtalets § 12 mom. 3 att gälla i sin helhet.

Part äger rätt att senast den 30 september 2014 säga upp avtalet till upphörande den 28 februari 2015.

Protokoll samt lönebilaga finns att läsa här.