Sveriges Nationaldag

Vi vill påminna om reglerna avseende Sveriges nationaldag

I ett arbetsgivarnytt från 2011 fanns nedanstående information.

Överenskommelsen avseende Sveriges Nationaldag, som tidigare funnits i förhandlingsprotokollet, införs nu i kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor. Förflyttningen av texten innebär ingen förändring av frågan. Den hantering som företaget valt tidigare, gäller fortfarande. Frågan reglerades i kollektivavtalet 2007 och de flesta företag i branschen valde då att lösa av tiden i pengar. De företag som 2007 valde att hantera frågan med 2,3 timmar per år, fortsätter att göra så som de hittills har gjort. Ändringen innebär således inte att ytterligare timmar ska tillföras utöver överenskommelsen 2007.

Det har inte införts några nya regler angående Sveriges nationaldag, detta är endast en information om gällande regler.

Enligt § 4 i kollektivavtalet avseende Svenska Teknik&Designföretagen gäller, om inte de lokala parterna kommer överens om annat, att den tjänsteman som är anställd på Sveriges nationaldag erhåller 2,3 timmar per år, beräknad som för en heltidsanställd, i en tidbank eller motsvarande.