Sänkt premie i Avtalspension SAF-LO

Med hjälp av överskottsmedel i AMF:s verksamhet för den gamla pensionsplanen STP kommer AMF att betala 0,75 procentenheter av premien för Avtalspension SAF-LO.

Detta innebär att företagen betalar 3,75 procent istället för 4,50 procent i pensionspremie på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp (35 375 kr/mån.) under 2013. De berörda anställdas försäkringar tillförs dock 4,50 procent med hjälp av de tillgängliga överskottsmedlen. Detta innebär att företagens premiekostnad sänks med totalt ca 2 miljarder kronor. Fora arbetar nu med målsättningen att rätt premieuttag kommer att kunna ske redan vid årets första premiefakturering.