Nytt varsel från Transport

Transport varslade på torsdagen om ytterligare stridsåtgärder mot Almega Säkerhetsföretagen, under pågående medling.

Det nya varslet är riktat mot Securitas, G4S, Svensk Bevakningstjänst, Nordisk Bevakningstjänst samt Commuter Security Group (CSG). För detaljer om vilka objekt som är uttagna, se bifogat varsel.

Observera att övriga företag i branschen inte berörs av detta nya varsel.

Medlingsförhandlingarna kommer oaktat detta att fortsätta. Vi återkommer med mer information under fredagen.

Kompletterande varsel från Transport