Nytt bevakningsindex

Kostnaderna har under den senaste 12-månadersperioden stigit med 1,6 procent.

Fördelningen mellan de olika posterna kan du läsa mer om på almega.se.

Bevakningsindex är resultatet av ett samarbete mellan SCB och Almega Säkerhetsföretagen. Syftet är att indexet ska kunna fungera som ett hjälpmedel för både företag och kunder i diskussionerna om prisökningar mm.