Avvärjt konflikthot och nytt kollektivavtal

Almega Tjänsteförbunden och Svenska Transportarbetareförbundet ingick den 8 maj ett nytt avtal om löner och allmänna villkor för bransch Säkerhetsföretag.

De pågående stridsåtgärderna och de varslade stridsåtgärderna återkallas därmed.

Avtalets giltighetstid
Avtalet gäller 37 månader, fr.o.m. den 1 april 2012 t.o.m. den 30 april 2016.

Avtalets innebörd
Avtalet innebär att utgående löner för heltidsanställda höjs med 550 kr den 1 april 2013, 560 kr 1 april 2014 och 658 kr 1 april 2015 i månaden för lönegrupp nyanställningslön, grundlön, B, C, D och E.

Lön under Väktarskolans VU1 avskaffas.

Avgiften till Väktarskolans fortbildning sänks till 0,27 % av lönesumman för arbetare.

Behovsanställd som arbetat regelbundet hos arbetsgivaren ska efter 9 månader erbjudas annan anställningstyp med bekräftat anställningsmått.

En bestämmelse om OB passet ut införs from 1 april 2015.

Vi återkommer med närmare information om det nya avtalet och nivåerna för de nya lönerna och ersättningarna.