Korrigering i avtalstext

Korrigering i avtalstext avseende kollektivavtal för ridinstruktörer/ridlärare, hästskötare och övrig personal hos ridhusföretag

§11 Arbetarskydd
Mom 2 Överdrags och skyddskläder
3:e stycket skall ersättas med följande text:

Arbetsgivaren ska tillhandahålla skyddsutrustning i den utsträckning som arbetet kräver, exempelvis skyddshjälm och skyddsskor. Arbetsgivaren ska även tillhandahålla väderleksbetingad utrustning, såsom regnkläder och gummistövlar. Persedlarna ska väl vårdas och återställas vid arbetstidens slut.

För mer information kontakta

Tommy Karlsson