Nu kartlägger vi Medieföretagens kompetensutmaning och rekryteringsbehov!

Alldeles i dagarna skickas Svenskt Näringslivs en elektronisk rekryteringsenkät ut till drygt 16 000 företag/arbetsplatser i Sverige, varav cirka 220 är Medieföretagens och cirka 3000 Almegas medlemsföretag. Undersökningen kartlägger företagens utmaningar med att hitta medarbetare med rätt kompetens.

Tidigare undersökningar har visat att det råder en betydande missmatchning på svensk arbetsmarknad och att vart femte rekryteringsförsök misslyckas. Företagen får bland annat möjlighet att besvara frågor om vilka rekryteringsvägar som använts och vilka utbildningsnivåer som eftersöks.

Årets undersökning är extra viktig då resultaten kommer att användas i den stundande valrörelsen av såväl Almega som Svenskt Näringsliv. Vi vet att många politiker åberopat tidigare undersökningar i debatter och debattartiklar. Undersökning är omfattande och svaren kommer att kunna brytas ned på förbundsnivå vilket ger en bra möjlighet att påverka kompetensförsörjningen framöver för Medieföretagens medlemsföretag.

- Att ha tillgång till rätt kompetens och att det finns möjlighet att matcha arbetssökande och arbetsgivare är avgörande för våra medlemsföretag. Detta är inte minst viktigt för de kunskapsintensiva företagen som medlemmarna inom Medieföretagen. Att ge en tydlig bild av hur verkligheten ser ut är därför viktigt. Därför hoppas jag att våra medlemsföretag tar den tid som behövs för att fylla i enkäten Den insatsen är mycket värdefull för att vi ska få in företagens frågor på valagendan säger Charlott Richardson