Rekryteringsenkät

Tillhör du eller ditt företag/din arbetsplats dem som har fått Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät? Då hoppas vi att du också besvarar enkäten. Rekryteringsenkäten visar bland annat hur ni som företagare ser på rekryteringssituationen, vilka utbildningsnivåer ni söker och hur ni går till väga när ni rekryterar.

Svaren i rekryteringsenkäten används ofta av politiker av alla färger för att hitta argument i sakfrågor. En hög representativitet påverkar därmed trovärdigheten i enkäten.
Så vi ber er att ta den tid som erfordras för att besvara enkäten.
Har ni frågor kontakta marie.silfverstolpe@almega.se; eller +46 8 762 69 53