Rapport från årsmötet 2012

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Till nya styrelseledamöter valdes Carolina Hemmingsson, Monika Elling, Klas Bonde och Fredrick Carlsson. Läs mer om vad medlemmarna beslutade på årsmötet.

Styrelsens förvaltningsberättelse lades till hand­ling­arna.

Årsmötet följde revisorernas rekommendation att bevilja styrel­sen och förbundsdirektören ansvarsfrihet för 2011.

Auktorisationsvillkor

Årsmötet beslöt om villkor för Bemanningsföretagens auk­torisation. Tredje villkoret från slutet ändrades till ”Synliggör att det är ett auktoriserat medlemsföretag” som en följd av att Bemanningsföre­tagen har flera auktorisationer. I övrigt oförändrat.

Avgifter för 2013

Årsmötet beslöt om oförändrad avgift för branschmedlemskap inklusive auktorisation för nästa år, det vill säga 0,085 procent av företagets årslönesumma dock lägst 6 000 kronor.

Årsmötet beslöt samtidigt om en ny avgiftsmodell för arbetsgivarservice till Almega i form av en trappa.

 

 

Lönesumma

       Avgift

0-24 Mkr

0,14 %

25-49

0,13 %

50-99 Mkr

0,12 %

100-499 Mkr

0,11 %

500-999 Mkr

0,10 %

1000-2000 Mkr

0,09 %

2000+ Mkr

0,08 %

 

Om en koncern tillsammans har mer än 500 Mkr i lönesumma beräknas deras avgifter på den sammanlagda lönesumman för koncernen.

Val av styrelse

Till nya ledamöter i styrelsen valdes Carolina Hemmingsson, vd Academic Work Sverige, Monika Elling, koncernchef Poolia, Klas Bonde, vd Peak-IT och Fredrick Carlsson, vd Framtiden.

Styrelsen omvalde Jan Bengtsson som vice ordförande. Styrelsens sammansättning.

Valberedning inför nästa årsmöte är Kajsa Tamsen, Inhouse, Henrik Dahl, Utvecklingshuset samt Christina Hammer, Hammer & Hanborg.

Fler förtroendevalda

Svenskt Näringslivs SME-kommitté: Patricia Kimondo

Ombud vid bolagsstämman i Almega AB: Lars Forseth

Styrelseledamöter i Almega AB: Lars Forseth och Jan Bengtsson.

Representant i Eurociett: Henrik Bäckström