Nytt kollektivavtal för tjänstemän inom Public Serviceföretag

Den 9 maj 2012 klockan 14:50 träffade Medieföretagen och Unionen ett nytt kollektivavtal för tjänstemän för Public Serviceföretag. Avtalet innebar att de av Unionen varslade stridsåtgärderna avblåstes 70 minuter innan de skulle ha trätt i kraft.

En sammanfattning av innehållet är:

  • Löneökning: 2,6%
  • Individgaranti: 300 kr, men med möjlighet att överenskomma om annat lokalt.
  • Lägstalöner är 15 777 kronor respektive 17 053 kronor
  • Avtalet innehåller två förändringar i allmänna villkor. Dels helt nya semesterbestämmelser, likalydande med de nya bestämmelserna i det avtal som vi träffat med Journalistförbundet samt att vi återinfört de regler för utlandsresor som fanns i avtalen före 2010 med ett fast utlandstillägg.
  • Avtalet är ettårigt och gäller från 1 april 2012 till 31 mars 2013
     

Överenskommelsen kan läsas i sin helhet här.