PP-Pension - Förändring av ITP 1 administrationen från 1 januari 2014

Medieföretagen, Unionen, Ledarna och Svenska Journalistförbundet träffade den 23 oktober 2012 en överenskommelse som bland annat innebär förändringar i administrationen av ITP 1. Denna förändring innebär i korthet att Collectum tar över ITP 1-administrationen från och med den 1 januari 2014 för företag med kollektivavtal inom Medieföretagens område.

Företag anslutna till PP Pension för sina anställda med ITP1 (födda 1979 eller senare, alternativt med ITP1 för alla anställda oavsett ålder) måste därmed teckna pensioneringsavtal med Collectum samt ett avtal om Collectums Internetkontor före 1 januari 2014.

När väl dessa avtal är tecknade så kan ni välja hur ni vill rapportera händelser rörande ITP 1 för de anställda som omfattas av ITP1. De företag som önskar fortsätta rapportera ITP1-händelser tillsammans med ITP2-händelser till PP Pension såsom idag kan fortsätta göra det genom att utse PP Pension till ombud i Collectums internetkontor. Alternativt rapporterar ni direkt till Collectum på det sätt som de erbjuder.  

Collectum och PP Pension kommer att komma med mera och mer detaljerad information inom kort.

För de anställda innebär denna förändring att de val de gjort för sin ITP 1-premie måste göras om. De bolag de anställda kommer att få välja mellan kommer att vara de av Collectum upphandlade bolagen. Har de försäkrade valt återbetalningsskydd och/eller familjeskydd så måste även detta väljas om. Collectum kommer att skicka valpaket till samtliga berörda efter årsskiftet.

För frågor kontakta

PP Pensions kundcenter 020-29 90 50 och Collectums företagskundtjänst 08-508 981 00