Kommunals nej till medlarbud har utlöst konflikt på bransch Personlig Assistans

I förhandlingarna om ett nytt avtal för personliga assistenter från 1 mars 2012 utbröt i natt en konflikt, sedan Kommunal sagt nej till ett bud från medlarna som Vårdföretagarna hade accepterat.

Därmed utlöstes en nyanställningsblockad på ett antal medlemsföretag inom Bransch Personlig Assistans. Berörda företag hålls löpande informerade i särskild ordning.

Medlarnas bud innebar en uppgörelse på 15 månader från 1 mars 2012 som omräknat till tolv månader låg på 2,6 procent i kostnadsökning, vilket motsvarar övriga avtal som träffats på arbetsmarknaden i år. Detta var Vårdföretagarna villiga att acceptera. Kommunal ställde dock krav på ytterligare villkorsändringar som innebar att kostnaden skulle överstiga normen.

Den nyanställningsblockad som Kommunal nu verkställer innebär ett stopp för arbetsgivaren att sätta in vikarier vid till exempel sjukdom.

Då Vårdföretagarna anser att konflikten i första hand drabbar tredje man har man från arbetsgivarnas sida valt att inte vidta några egna konfliktåtgärder som lockout. Istället kommer de berörda företagen göra allt för att se till att alla brukare får den assistans de behöver.

Om parterna inte kan enas om ett nytt avtal kommer Kommunal att trappa upp konflikten den 23 april då flygbussarna till Arlanda och Skavsta tas ut i sympatistrejk.

– Kommunals agerande är helt oansvarigt, och riskerar att få effekter långt utanför branschen och ytterligare drabba tredje man, säger Inga-Kari Fryklund, Förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Information om konflikten kommer löpande att läggas ut på www.almega.se och www.vardforetagarna.se. Berörda företag hålls informerade i särskild ordning.