Överenskommelse med Sveriges Ingenjörer

Parterna träffar avtal om löner och lönebildning för avtalsområde Utveckling & Tjänster. Parterna prolongerar avtal om allmänna anställningsvillkor med giltighetsperiod den 1 april 2012 till den 31 mars 2013. Avtalet om löner gäller för perioden 1 april 2012 till den 30 april 2013.