Överenskommelse avseende lagring och distribution

Överenskommelse om löner och allmänna villkor avseende lagring och distribution under avtalsperioden 1 april 2012 till och med 31 mars 2013.