Oacceptabelt uppträdande av SEKO

Vid gårdagens manifestation vid Nybrokajen gick SEKO över gränsen för vad som på Svensk arbetsmarknad kan anses vara acceptabelt beteende.

I anslutning till att Strömmas fartyg m/s Vaxholm III skulle avgå från kaj med cirka 90 stycken charterresenärer samlades 25 stycken av SEKOs strejkvakter anförda av ombudsmannen Chang Strömberg. 

”Strejkbryteri”
Från kajen angreps anställda från SEKO verbalt för att vara strejkbrytare. För tydlighets skull vill vi poängtera att strejkbryteri är ett moraliskt begrepp och inget brott enligt svensk lagstiftning.

Det SEKO kallar strejkbryteri är inget annat än en företagares rätt att fortsätta driva sin verksamhet samtidigt som medarbetare utnyttjar sin lagstadgade rätt att strejka. Det är naturligtvis störande för en facklig organisation som vidtar stridsåtgärder, i syfte att stoppa verksamhet när denna kan fortgå, trots att de inte är i tjänst.

Oorganiserade arbetstagare är inte medlemmar i något fackförbund. De omfattas således inte av SEKOs beslut om strejk och är inte på något sätt skyldiga att efterkomma deras beslut. De oorganiserade står med andra ord utanför konflikten som strikt endast rör organisationen och dess medlemmar å ena sidan, och arbetsgivaren å den andra.

Strejkande arbetstagare har inte rätt att vistas på arbetsplatsen mot arbetsgivarens vilja i en konfliktsituation
Under gårdagen trängde sig en ombudsman, Chang Strömberg, och ett antal andra strejkvakter från SEKO ombord på m/s Waxholm III:s fördäck i syfte att hindra fartyget att lämna kaj. Befälhavaren uppmanade dessa att lämna fartyget omedelbart. Då den första uppmaningen inte åtlyddes av Chang Strömberg och ytterligare en person, den senare hotade dessutom befälhavaren personligen, upprepade befälhavaren uppmaningen att lämna fartyget. I annat fall skulle polis tillkallas vilket sedermera skedde.

Först när det stod klart för Chang Strömberg och dennes kollega att polis tillkallats lämnade dessa fartyget. Båda dessa är polisanmälda för olaga intrång och Changs fackliga kollega är dessutom anmäld för olaga hot.