Nytt Städindex och Saneringsindex

SCBs faktorprisindex för maj 2013 är nu klara och finns tillgängliga på vår hemsida

Städindex har stigit med 0,3% de senaste sex månaderna och med 2,5% de senaste 12 månaderna.

Saneringsindex är uppdelat i två delar - Skadeservice och industriservice. Skadeserviceindex har ökat med 1,6% och Industriserviceindex har ökat med 1,5%. Detaljerna hittar du i själva indexbladen.

Du hittar våra städindex på följande länk:
http://www.serviceentreprenorerna.se/branschfragor/index/stadindex-maj-2013

Du hittar våra saneringsindex på följande länk:
http://www.serviceentreprenorerna.se/branschfragor/index/saneringsindex-maj-2013

Städ/Saneringsindex är resultatet av ett samarbete mellan SCB, Almega Serviceentreprenörerna och Saneringsföretagens Riksförbund. Syftet är att indexet ska kunna fungera som ett hjälpmedel för både företag och kunder i diskussionerna om prisökningar mm.