Nytt serviceentreprenadavtal träffat med Kommunal

Almega Tjänsteförbunden och Kommunal har kommit överens om ett nytt avtal om löner och allmänna villkor för serviceentreprenadföretag. Lönerna höjs med 2,6 % motsvarande 520 kr.

Avtalet är ettårigt med giltighetstid 1 september 2012 – 31 augusti 2013.

Lönehöjningar

Lönerna höjs med 520 kr från och med den 1 september 2012. 260 kr utgår som generell löneökning medan resterande utrymme motsvarande 260 kr utgör en pott för fördelning i lokala förhandlingar. Lägsta utgående månadslön höjs med 520 kr och är från och med den 1 september 2012,  18.414 kr för heltidsanställd.

Tillägg

OB-tillägg och övertidstillägg höjs med 2,6 % från och med den 1 september 2012, aktuella belopp finns i överenskommelse om allmänna villkor.

Allmänna villkor

Under löneprinciper i samband med individuell lönesättning hänvisar avtalet till parternas respektive hemsidor för exempel på lokala lönebildningssystem.
I övrigt inga förändringar avseende allmänna villkor.

Notera att de förändringar avseende branschvanan som gäller för serviceentreprenadavtalet med Fastighetsanställdas Förbund och SEKO inte gäller för detta tecknade serviceentreprenadavtal med Kommunal. 

Avtalet med Kommunal kommer att tryckas samt publiceras på hemsidan så fort det är möjligt. Under tiden till dess hittar ni alla förändringar i överenskommelserna nedan.