Nytt kollektivavtal har träffats mellan Almega Tjänsteföretagen och Hotell och Restaurangfacket avseende Nöjesavtalet

Avtalet som löper på 37 månader (1 juni 2013 – 30 juni 2016) har ett totalt avtalsvärde på 6,8 % och innebär i korthet följande:

Löneökningar och övriga tillägg:

Utgående löner för kvalificerat yrkesarbete höjs för heltidsanställda den:

1 juni 2013                               560: -/mån
1 juni 2014                               560: -/mån
1 juni 2015                               580: -/mån                          

Tarifflönerna höjs varje år med 87,5 % av höjningen för utgående löner

Utgående löner samt tarifflöner för ungdomslöner för yrkesarbetare och yrkesarbetare höjs för heltidsanställda den:

1 juni 2013                               336: -/mån
1 juni 2014                               336: -/mån
1 juni 2015                               348: -/mån

Ob-tilläggen höjs vid ett tillfälle den 1 november 2014 till 21,30 kr.

Övrigt
Parterna enades om att anta överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och LO från den 2 april 2013 om införandet av en försäkring om kompletterande föräldrapenning. I samband med att den träder i kraft den 1 januari 2014 upphör kollektivavtalets 7 § mom. 7 i sin helhet.

Avtalet tillförs en ny anställningsform ”Nöjessäsongsanställning” vilken tillämpas enligt LAS regler gällande säsongsanställning men tillåter varje säsong att uppdelas i maximalt sju perioder med differentierad sysselsättningsgrad.

Följande text utgår från avtalets reglering under Arbetstid 4.2 Arbetstidsschema p. ”så långt som möjligt” innebärande att schemat skall innehålla start- och sluttid.

Kollektivavtalet tillförs en ny reglering innebärande att § 9, Permission beviljas även vid urnnedsättning.

Part äger rätt att senast den 30 november 2014 säga upp avtalet för upphörande den 31 maj 2015.