Nytt kollektivavtal för bilvårdare vid biluthyrningsföretag

Idag, den 28 september 2011, träffade Almega Tjänsteföretagen och Svenska transportarbetareförbundet nytt kollektivavtal för bilvårdare vid biluthyrningsföretag

Avtalet löper på 22 månader. Från och med 2011-06-01 till och med 2013-03-31. Löner och övriga ersättningar höjs per den 1 augusti 2011 med 3,2 %.

Allmänna villkor

Föräldralön har ändrats till att även gälla manliga arbetstagare.

Permission ska beviljas vid begravning eller urnsättning. Tidigare gällde permission endast vid begravning. För den förrättning för vilken den anställde inte beviljas permission skall den anställde erhålla nödvändig tjänstledighet om högst en dag utan lön.

Om så sker, ska permission inte beviljas för begravning utan tjänstledighet utan lön bör beviljas.

Arbetsgrupp

Parterna har enats om att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda möjligheten att omarbeta tabellen för lönetarifferna. Syftet är att anpassa lönenivåerna till faktisk branschvana/arbetade timmar. Idag är avtalet utformat så att ökning av lön sker beroende på anställningstid.

Förhandlingsprotokoll (pdf)