Nytt kollektivavtal avseende Nöjesavtalet

Almega Tjänsteföretagen har idag med Hotell- och restaurangfacket träffat nytt kollektivavtal avseende Nöjesavtalet. Avtalet gäller för perioden 1 juni 2012 – 31 maj 2013.
Avtalet innebär följande:
- Utgående löner höjs med 2,6 %
- Samtliga tariffer, vuxna som ungdomar, höjs med 2,6 %
- Ob-ersättningar höjs med 2,6 %

Protokollet samt Minimilöner - Nöjesavtalet hittar du här