Nytt BLF-avtal för perioden 1 april 2012 - 31 december 2013

• Priserna höjs den 1 april 2012 och 1 januari 2013
• Tydligare upphovsrättsregler vid fotouppdrag
• Tydligare publiceringsrätt för arkiv- och urvalsbild

Medieföretagen och Bildleverantörernas förening (BLF) har träffat ett nytt avtal om villkor vid fotouppdrag och för arkiv- och urvalsbilder. Avtalet gäller från och med den 1 april 2012 till och med den 31 december 2013.

Här nedan redogör vi för de viktigaste förändringarna i avtalet.

blf.jpg

   

Läs avtalet och skriv ut i sin helhet (pdf)

Prishöjningarna sker i två steg. Arkiv- och urvalsbilderna höjs från 1 april 2012 från 758 kronor till 775 kronor. Från 1 januari 2013 höjs nivån ytterligare ett steg till 785 kr.  Observera att den högre prisnivån för bild tagen utanför Sverige har försvunnit ur avtalet.

Nuvarande avtal har gällt från den 1 januari 2011 och prishöjningen för dessa 15 månader har varit 1 %.

Även när det gäller timersättningen vid fotouppdrag så höjs nivåerna i två steg. Ersättningen per timme för de två första timmarna på ett fotouppdrag höjs den 1 april 2012 från 848 kronor till 865 kronor. Den 1 januari 2013 höjs timersättningen till 878 kronor.

Ersättning för tillkommande timmar vid ett fotouppdrag höjs den 1 april 2012 från 636 kronor till 649 kronor och den 1 januari 2013 till 658 kronor.

Tidigare bestämmelse om höjd ersättning med 10 % för ett fotouppdrag som innehåller bild såväl som rörliga bilder har också förvunnit ur avtalet.

En viktig förändring i avtalet är att vid fotouppdrag övergår den ekonomiska upphovsrätten till materialet till köparen. Köparen kan fritt disponera över materialet inom det egna företaget men kan dock inte vidareöverlåta detta material till ett annat företag utan överenskommelse om detta med säljaren/fotografen.

För arkiv- och urvalsbild tydliggörs att Köparen har rätt att parallellt i olika kanaler publicera material i tryckt och/eller digital form och det anses då vara en publicering. Sker publiceringen i olika sammanhang eller utan tidsmässigt samband skall detta ses som separata publiceringar och då ge rätt till ytterligare ersättning.

Observera att prislistan endast omfattar yrkesverksamma fotografer som är medlemmar i Bildleverantörernas Förening, BLF, och medlemsföretag i Medieföretagen.

Det står dock medlemsföretag i Medieföretagen och BLF-medlemmar fritt att överenskomma om andra villkor.

Alla priser är satta efter att fotograferna har F-skattsedel, vilket är det vanliga för BLF:s medlemmar. För fotograf som har A-skattsedel ska tidningen göra avdrag för sociala avgifter och därefter dra 30 procent skatt på återstående summa, om inte annat överenskommits.

Det nya avtalet, som bifogas denna information, kommer också att finnas tillgänglig på Medieföretagens medlemswebb, almega.se.