Nytt Biografavtal 2013

Medieföretagen och Teaterförbundet träffade efter medling nytt avtal för anställda inom biografbranschen – samtliga stridsåtgärder är återkallade av Teaterförbundet

Idag den 27 juni 2013 tecknade Medieföretagen och Teaterförbundet efter medling nytt avtal för anställda inom biografbranschen. Teaterförbundet återkallade då samtliga stridsåtgärder mot SF Bio AB samt Svenska Bio.

Överenskommelsen med bilagor återfinns här.

En sammanfattning av innehållet är:

- Den sammanlagda kostnadsökningen för avtalet är 6,8 %.
- Avtalet är på 36 månader och löper ut 31 maj 2016.
- Löneökningar 9,43 kr/tim under treårsperioden, varav 2,77 kr/tim fr o m 1 juni 2013, 3,19 kr/tim fr o m 1 juni 2014 och
3,47 kr/tim fr o m 1 juni 2015. 
- 55 % pott och 45 % generellt.
- Lägstlönerna höjs med 79 % av utgående lön under avtalsperioden.
- Ob-tillägget och reseersättningen fryses på nuvarande nivåer under avtalsperioden.
- Extraanställning införs som en anställningsform.
- Ordinarie arbetstid kan förläggas även mellan kl 00.00 - 01.00.
- Möjlighet att förlägga nattbio förlängs till klockan 03.30.
- Lokalt kan överenskommelse om annan arbetstidsförläggning träffas.
- Personal som inkallas till tjänstgöring får betalt med minst två timlöner.
- Den ökade kostnaden för avtalspension SAF-LO är nu slutligt avräknad.

Information om det nya avtalet
Önskar Du ytterligare information om avtalet är Du välkommen att ringa Louise Bjarnestam tfn 08-762 70 43 eller Gabriella Forssell tfn 08-762 68 52. Du kan även ringa närmaste regionkontor eller till Almegas telefonjour på tfn 08‑762 69 90.

Stockholm den 27 juni 2013
Med vänlig hälsning

MEDIEFÖRETAGEN