Biografavtalet klart

Nytt kollektivavtal träffat mellan Medieföretagen och Teaterförbundet för anställda inom biografbranschen

Avtalet som gäller from 1 april 2012 löper på 14 månader och ger en löneökning på 3,94 kr per timme, vilket motsvarar 3,1 %.
Lägstlönerna höjs med 70 % av utgående lön.
Ob-tilläggen höjs med 2,6 % men först  from den 1 januari 2013.
Avtalet ger möjlighet att förlägga ordinarie arbetstid from kl 06.00 mot tidigare kl 08.00.
Då biograferna håller på att digitaliseras tillsätts en arbetsgrupp för att se över arbetsmiljön med anledning av den nya tekniken.
Parterna har gemensamt tagit fram en rekommendation för lokal och individuell lönesättning.

Parterna bedömer att löneökningarna och förändringarna i allmänna villkor innebär en sammanlagd kostnadsökning om 2,6.

Överenskommelsen i sin helhet hittar du här.