Nytt Avtal - giltighetstid 1 juni 2012 - 31 augusti 2013

I väntan på att uppgörelsen med Vision skall bli färdig publicerar vi här de nya avtalen och återkommer med den tryckta versionen när förhandlingen med Vision är avslutad.
Hämta avtalen här