Nytt avtal Almega Tjänsteförbunden Utbildningsföretagen - Sveriges Ingenjörer

Nytt avtal mellan Almega Tjänsteförbunden Utbildningsföretagen och Sveriges Ingenjörer

Lönerevisionen sker per den 1 april respektive år och med nivåerna nedan, om inte de lokala parterna har kommit överens om annat.

Den 26 april 2013 tecknade parterna Almega Tjänsteförbunden Utbildningsföretagen avtal med Sveriges Ingenjörer.  – Observera att förhandlingarna med Unionen pågår, vi återkommer med information om det.

Nedan följer en information om de viktigaste förändringarna i avtalen. Länk till förhandlingsprotokoll, löneavtal och förändringar i anställningsvillkor hittar du här nedan

Förhandlingsprotokoll

Bilaga 1 Löneavtal

Bilaga 2 Ändringar i allmänna anställningsvillkor

Detaljinformation

Löner
Lönerevisionen sker per den 1 april 2013 med 1,5 %, den 1 april 2014 med 1,8 % och den 1 april 2015 2,0 %, om inte de lokala parterna har kommit överens om annat. Individuell fördelning sker med utgångs¬punkt från de grund¬läggande principerna för lönesättningen.
I lönerevisionen ska inom företaget härutöver göras en löne¬översyn för avtalsområdet innebärande genomgång av löne¬strukturen och förhandla om löneökningar i syfte att bibehålla eller uppnå önskad struktur. Värdet av den angivna löneöversynen uppskattas till 0,5 % per revisionstidpunkt
Liksom tidigare avtal sker lönerevisionen utifrån företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar, det vill säga att man kan komma överens med akademikerföreningen om annan nivå och tidpunkt. Om detta inte sker gäller tidpunkterna och nivåerna enligt avtalet.

Allmänna anställningsvillkor

Föräldraledighetstillägg
Föräldraledighetstillägget utökas med ytterligare en månad och är nu 180 dagar, liksom tidigare uppdelat på två perioder.