Nytt avtal för hästskötare och övrig personal hos travtränare och galopptränare.

Almega Tjänsteföretagen och Kommunal har träffat ett nytt kollektivavtal avseende hästskötare och övrig personal för landets Trav- och Galopptränare för tiden 1 juni 2013 – 30 juni 2016.

Löneökningar
Avtalet löper på 37 månader och utgående löner höjs under perioden med 1 700: - för en heltidsanställd enligt följande:

1 juni 2013       560: -/mån
1 juni 2014       560: -/mån
1 juni 2015       580: -/mån

Övriga tillägg
Övriga tillägg, såsom Ob-ersättning, semesterlönegaranti, tillägg för startande häst och arbetsledare höjs enligt följande:

1 juni 2013       2,2 %
1 juni 2014       2,2 %
1 juni 2015       2,4 %

Tarifflöner
Tarifflönerna i avtalet ökas med 70 % av värdet av utgående lön (se ovan) vilket innebär att tarifflönerna för avtalsperioden blir enligt tabell som du kan läsa här.

Överenskommelsen i sin helhet kan du läsa här.

För övrig information kontakta

Tommy Karlsson                                               
Rolf Eriksson